Jerzy Adamiczka MRICS

lider_adamiczkaArchitekt – absolwent Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej – i Rzeczoznawca Majątkowy – ukończone z wyróżnieniem studia podyplomowe na SHEFFIELD HALLAM UNIVERSITY w Wielkiej Brytanii z zarządzania i wyceny nieruchomości oraz portfeli nieruchomościowych.

Jest członkiem wielu polskich i międzynarodowych organizacji zawodowych. Przez ponad 20 lat był członkiem Zarządu, w tym przez 15 lat Prezesem Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu.

Przez 7 lat był wiceprezydentem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM). Od blisko 25 lat pełni różne społeczne funkcje merytoryczne w organizacjach zawodowych. M.in. był przewodniczącym i jest obecnie członkiem Komisji Standardów przy PFSRM i TEGOVA europejskiej grupy zrzeszającej organizacje zajmujące się wyceną; jest współautorem i liderem kilku standardów zawodowych z zakresu wyceny.

Za swoje zasługi na rzecz rozwoju rynku nieruchomości w Polsce został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaczeniami i złotymi odznakami – w tym medalem „Zasłużony dla Rynku Nieruchomości”. Cały czas jest czynnym projektantem i wycenia nieruchomości oraz firmy.
Więcej informacji na http://adamiczka.pl/jerzy-adamiczka/

Jerzy jest uprawnionym polskim rzeczoznawca majątkowym z blisko 25 letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Jako członek Królewskiego Instytutu Dyplomowanych Rzeczoznawców (RICS) ma prawo wyceny nieruchomości w Wielkiej Brytanii i na terenie całej Europy. Zdobył tytuł europejskiego uznania zawodowego Recognised European Valuer (REV), a także licencję pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz tytuł Doradcy Rynku Nieruchomości. Jerzy był przez 2 kadencje członkiem Komisji Uznania Zawodowego systemu REV przy TEGoVA, a także jest Członkiem Korespondentem Europejskiej Komisji Standardów (EVSC) TEGOVA.

Jerzy ma duże doświadczenie w sektorze bankowym. Doradzał w zakresie wyceny zabezpieczeń (kredytowych) w pionach ryzyka bankowości przedsiębiorstw w dwóch z grupy największych banków w Polsce. Specjalizuje się również w wycenie nieruchomości komercyjnych oraz wycenie z zakresu odszkodowań i służebności. Jerzy posiada uprawnienia projektowe w pełnym zakresie oraz wykonawcze i doświadczenie w branży architektonicznej. Wykonał kilkaset wycen nieruchomości i przedsiębiorstw, w tym również dla potrzeb prywatyzacji. Specjalizuje się w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na zasadach Facility Management oraz aktywnej sprzedaży poprzez proponowanie potencjalnym nabywcom gotowych zastosowań i przeznaczeń nieruchomości wraz z analizą opłacalności przedsięwzięcia i analizą wrażliwości. Jerzy jest również autorem wielu publikacji nt. rynku nieruchomości. Prowadzi wykłady z dziedziny wyceny skierowane do specjalistów rynku nieruchomości oraz pracowników instytucji finansowych.


Poza wyceną i projektowaniem zajmuje się ratowaniem zabytków: Od kilku lat jest Prezesem Spółki Zamek Międzylesie Sp. z o o. Sp. Komandytowa, gdzie teorię z dziedziny gospodarki nieruchomościami wdraża w praktyce ratując jeden z ważniejszych polskich zabytków.


Skontaktuj się: jerzy.adamiczka@aimproperty.pl

Przeczytaj także o: Magdalenie Małeckiej | Zdzisławie Małeckim