Magdalena Małecka

lider_pilujskaMagda jest uprawnionym polskim rzeczoznawcą majątkowym z doświadczeniem na rynku nieruchomości od 2000 r. Wieloletni biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Magda jest członkiem Królewskiego Instytutu Rzeczoznawców Majątkowych (RICS).

Jest również członkiem Środkowopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Koszalinie zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Ukończyła studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie wyceny przedsiębiorstw. Jest absolwentką studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości oraz zarządzania kadrami.

Posiada doświadczenie bankowe w zakresie finansowania podmiotów gospodarczych i udzielania kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach zdobyte w kilkuletniej pracy w bankach.

Specjalizuje się w wycenie nieruchomości m.in. dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytowych oraz określania wartości innych praw do nieruchomości. W kręgu jej zainteresowań jest również obszar odszkodowań związanych z nieruchomościami. Wykonuje również wyceny na zlecenie prokuratur oraz urzędów skarbowych.

W latach 2006 – 2009 była członkiem Komisji Etyki Zawodowej przy Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego. Była wieloletnim członkiem Komisji Standardów działającej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i współautorem kilku standardów zawodowych, w tym również standardu ds. zabezpieczenia wierzytelności czy wartość rynkwa (tu kierowała zespołem).

Jest wykładowcą na studiach podyplomowych, seminariach i innych szkoleniach związanych z tematyką nieruchomościową. Jest autorką wielu publikacji nt. rynku nieruchomości oraz wyceny nieruchomości.

Magda w 2005 r. została wyróżniona przez jeden z dużych banków hipotecznych tytułem „Rzeczoznawca Roku 2004” za: „prezentowanie wysokich standardów pracy, tj. fachowość, rzetelność, chęć współpracy i nastawienie na realizację potrzeb Klientów”.


Poza wyceną, pracą społeczną i szkoleniami Magda prowadzi z sukcesem praktyki zawodowe w zakresie wyceny nieruchomości oraz inwestuje na rynku nieruchomości. Od kilku lat jest Wiceprezesem Spółki Eagle Invest Sp. z o. o., skąd czerpie doświadczenie inwestora przy wycenie nieruchomości.


Poza pracą Magda zajmuje się….podróżowaniem, a od niedawna prowadzi osobisty blog na ten temat – magdagaskar.pl, dzięki któremu można przenieść się wraz z nią w świat podróży, tajemniczych i miejsc i ciekawych zakątków.


Skontaktuj się: magdalena.malecka@aimproperty.pl

Przeczytaj także o: Jerzym Adamiczce | Zdzisławie Małeckim