Nota prawna

Zawartość niniejszego serwisu jest własnością AiM PROPERTY portal ekspertów rynku nieruchomości, zwanej dalej „AiM PROPERTY”.

  • Dane publikowane na stronach internetowych  AiM PROPERTY mają wyłącznie charakter informacyjny i reklamowy. Dane te nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nie są doradztwem finansowym w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz nie są formą świadczenia pomocy prawnej.
  • AiM PROPERTY zamieszcza informacje z należytą starannością, w celu rzetelnego przedstawienia informacji dotyczących prowadzonej działalności. Korzystanie przez użytkownika serwisu AiM PROPERTY z informacji w nim zamieszczonych, następuje wyłącznie na jego ryzyko.
  • Serwis internetowy AiM PROPERTY korzysta z ochrony na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Odtwarzanie, przegrywanie lub kopiowanie zawartości serwisu internetowego jest dozwolone tylko i wyłącznie jeżeli zostanie wskazane jako źródło AiM PROPERTY. Jego zawartość, układ graficzny mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
  • AiM PROPERTY nie ponosi odpowiedzialności za braki i błędy w zamieszczonych informacjach, także zaistniałych z przyczyn technicznych.
  • AiM PROPERTY nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania bądź braku możliwości korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej AiM PROPERTY.
  • W serwisie internetowym AiM PROPERTY mogą być zawarte odnośniki do innych serwisów internetowych, nie będących własnością AiM PROPERTY. AiM PROPERTY nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych.