Usługi

Chronimy prawa własności nieruchomości i chronimy wartość nieruchomości.

Reprezentujemy naszych Klientów w rokowaniach i w postępowaniu administracyjnym.

Pomagamy naszym Klientom w takich zagadnieniach jak: ustalenie, uzyskanie, weryfikacja, sprawdzenie odszkodowania, opłaty za użytkowanie wieczyste i innych opłat związanych z nieruchomością.Usługi oferowane w naszej firmie Wycena nieruchomości

 Analizy i badanie rynku

 Doradztwo prawne na rynku nieruchomości

Property & Facility management

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

 Projektowanie architektoniczno – budowlane

Pośrednictwo w sprzedaży oraz zakupie firm i udziałów

Pośrednictwo kredytowe
Wycena przedsiębiorstw oraz wartości niematerialnych i prawnych

Negocjacje

Odszkodowania i wywłaszczenia

 Certyfikaty energetyczne

Doradztwo inwestycyjne

 Szkolenia i konferencje

Project management i Zastępstwo inwestycyjne

Mediacje w nieruchomościach